Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH - Ekociech
Strona główna

Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej “EKOCIECH” Sp. z o.o. w Ciechocinku

zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  - Rejestru Przedsiębiorców

w Sądzie Rejonowym w Toruniu 01.06.2015r pod nr 0000199935

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 987 500 zł.W skład Zarządu Spółki wchodzą:

- Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki - Sławomir Okulicz

- Członek Zarządu - Gł. Księgowa- Elwira Rogowska

 

W skład Rady Nadzorczej  wchodzą:                                                   

- Mariusz Moneta - przewodniczący

- Zdzisław Pietraszyński -  z-ca  przewodniczęcego                                   

- Mariola Grabowska - członek

 

Spółka prowadzi działalności polegające na:                                                                  

- oczyszczaniu miasta,

- wywozie nieczystości stałych i płynnych,

- zwalczaniu skutków zimy,

- remontach budowlanych i pracach drogowych,

- konserwacji terenów zielonych,

- handlu detalicznym i hurtowym opałem,

- usługach pogrzebowych,

- dystrybuzji gazu propan - butan

- energetyce cieplnej

 

 

Zarząd K.P.U.P "Ekociech" Sp. z o.o. w Ciechocinku uprzejmie informuje, że w dniu Wszytskich Świętych tj. 1 listopada 2017r będzie kursował specjalny autokar:

files/autokar_cmentarz_2017.pdf

 

SPRAWOZDANIE

Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Ekociech" Spółka z o.o. w Ciechocinku

z działalności za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015

oraz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

 

files/2015_1.odt

files/2015_2.jpg

files/2015_3.jpg

files/2015_4.jpg

files/2015_5.jpg

files/2015_6.jpg

files/2015_7.jpg

files/2015_8.jpg

files/2015_9.jpg

files/2015_10.jpg

files/2015_11.jpg

files/2015_12.jpg

files/2015_13.jpg

files/2015_14.jpg

files/2015_15.jpg

files/2015_16.jpg

files/2015_17.jpg

files/2015_18.jpg

files/2015_19.jpg

files/2015_20.jpg

files/2015_21.jpg

files/2015_22.jpg

files/2015_23.jpg

 

Schemat ogranizacyjny oraz struktura zatutnienia  K.P.U.P "EKOCIECH" Sp. z o.o. po połączeniu

/Schemat_organizacyjny_Ekociech_2015r.pdf 

Informacja o przejęciu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku

przez Spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" Sp. z o.o. w Ciechocinku

 

Informujemy, iż 2 czerwca 2015r w trybie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło połączenie spółek w drodze przejęcia całego majątku spółki:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Ciechocinku przez Spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" Sp. z o.o.w Ciechocinku

Wskutek połącznia, na mocy art 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych z dniem połącznia Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" Sp.z o.o. w Ciechocinku wstapi we wszytskie prawa i obowiązki, natomiast Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wobec powyzszego z mocy prawa Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech" Sp.z o.o. w Ciechocinku stała się stroną wszytskich stosunków prawnych, ktorych stroną była dotychczas Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku.

Postanowienie_-_Sad_Rejonowy.odt

 SPRAWOZDANIE

Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Ekociech" Spółka z o.o. w Ciechocinku

z działalności za okres sprawozdarczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

/Sprawozdanie_Zarzadu_2014.odt

 

 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Ekociech" Sp. z o.o. w Ciechocinku

 

/Sprawozdanie_finansowe_2014.odt

 SPRAWOZDANIE

Zarządu Komunalnego Przedsiębiostwa Użyteczności Publicznej "Ekociech" Spółka z o.o. w Ciechocinku

z działalności za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

  

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZA ROK 2013

Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Ekociech" Spółka z o.o. w Ciechocinku

 SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZA ROK 2013

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ciechocinku

 PLAN  POŁĄCZENIA  SPÓŁEK

Komunalne Przedsiębiorstwo Użytecznośći Publicznej "Ekociech" Sp. z o.o.  z siedzibą w Ciechocinku oraz

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Ciechocinku

/Plan_Polaczenia_Spolek.odt

 USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

/Ustalenie_majatku_wartosci_Spolki_przejmujacej.odt

 USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

/Ustalenie_wartosci_majatku_Spolki_przejmowanej.odt

 UCHWAŁA ZARZĄDU

/Uchwala_Zarzadu_MPEC_z_dnia_25_lutego_2015.jpg

/Uchwala_zarzadu_KPUP_Ekociech_z_dnia_27_sierpnia_2014r.jpg

/Uchwala_zarzadu_MPEC_z_dnia_25_sierpnia_2014.jpg

/Uchwala_zarzadu_KPUP_Ekociech_z_dnia_27_pazdziernika_2014r.jpg

/Uchwala_zarzadu_MPEC_z_dnia_27_pazdziernika_2014r.jpg

 PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZEJ "EKOCIECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU ODBYTEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU W DNIU 27 SIERPNIA 2014R


/Protokol_1.jpg

 PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU ODBYTEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHOCINKU W DNIU 27 SIERPNIA 2014R

/Protokol_2.jpg

 
Joomla SEO powered by JoomSEF