Zakład Oczyszczania Miasta - Ekociech
Zakład Oczyszczania Miasta

 

 

 

Zakres usług obejmuje:

 

 - wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów

 - wywóż nieczystości płynnych

 - wywóż gruzu oraz innych nieczystości stałych luzem

 - zamiatanie i oczyszczanie miasta

 - utrzymanie zimowe ulic

 - obsługę klienta

 - dystrybucja gazu propan - butan

 

 

Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie Gmina Miejska Ciechocinek.

Zgodnie z informacją zawartą na www.ciechocinek.bipst.pl "właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, gromadzenia w odpowiednich pojemnikach wytwarzanych odpadów a w szczególności do ich segregacji.

Nowym rozwiązaniem jest potrzeba segregacji odpadów ulegających biodegradacji (np. resztki kuchenne, mokre odpady – ręczniki papierowe ) oraz odpady zielone ( liście, trawa ), które to odpady będą odbierane raz w tygodniu w okresie letnim i raz na dwa tygodnie w okresie zimowym".

 

Na terenie K.P.U.P "Ekociech" S.p. z o.o. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Punkt jest czynny od 8:00 do 17:00 w dni powszednie.

 

REGULAMIN  PSZOK

files/regulamin_pszok_1.odt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KALENDARZ  NA  2018R

 

HARMONOGRAM WYWOZU  ODPADÓW  Z  TERENU  MIASTA  CIECHOCINEK  W   2018R

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  Z  TERENU  MIASTA  CIECHOCINEK  W  2017R ( 01.07 - 31.12.2017r)

files/harmonogram_pojemniki_Ciechocinek_01_07_-31_12_2017.doc

files/harmonogram_selektywnej_zbiorki_od_01_07_do_31_12_2017.doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  Z  TERENU  MIASTA  CIECHOCINEK  W  2017R (do 30.06.2017r)

files/Harmonogram_pojemniki_Ciechocinek.pdf

files/Harmonogram_selektywnej_zbiorki_2_tydzien.pdf

files/Harmonogram_selektywnej_zbiorki.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM  WYWOZU  ODPADÓW  Z  TERENU  GMINY  RACIĄŻEK  W  2017R

files/Raciazek_harmonogram_niesegregowane_i_bioodpady_od_lipca_2017_r.doc

files/Raciazek_harmonogram_selektywnej_zbiorki_od_lipca_2017_r.doc

files/Termin_wystawek_Raciazek_od_lipca_2017.doc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY RACIĄŻEK W 2016R

/Raciazek_selektywna_zbiorka_w_2016_r.doc

/Raciazek_niesegregowane_i_bioodpady_2016_r.doc

/Termin_wystawek_Raciazek_2016.doc

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA CIECHOCINEK 2016R

Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych z pojemników i bioodpady

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w systemie workowym

/Harmonogram_wywozu_odpadw_Ciechocinek_2016

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Raciążek w 2015r

 

Kalendarz na 2015r

( w tym harmonogram wywozu odpadów segregowanych w systemie workowym, gabaryty )

files/Kalendarz_EkociechB2_12_2015.jpg

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu miasta Ciechocinek w 2015r

 

Kalendarz na 2014 r

( w tym harmonogram wywozu odpadów segregowanych w systemie workowym, gabaryty)

 KALENDARZ_2014_R.JPG

  

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SEGREGACJI

 

1. Szczegółowy zakres segregacji dla zabudowy jednorodzinnej 

 

 segregacjajednorodzinne1.pdf

2. Szczegółowy zakres segregacji dla zabudowy wielorodzinnej

  segregacjawielorodzinne1.pdf

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W  2013r

 

 

1. Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych

 Harmonogram wywo harmonogramwyzozuodpadowniesegregowanychrejon1.pdf

  harmonogramwywozuodpadowniesegregowanychrejon2.pdf

 

2. Harmonogram wywozu odpadów w systemie workowym

  harmonogramwywozuodpadowsegregowanychwsystemieworkowym.pdf

 
Joomla SEO powered by JoomSEF